Calcigran 500mg/200 rü инструкция


Препараты кальция может принимать любой человек и в любом возрасте. Teiste D-vitamiini sisaldavate ravimite/vitamiinide väljakirjutamisel/soovitamisel ning kõrge kaltsiumisisaldusega toidu (nt piim) tarvitamisel tuleb arvestada Calcigran tablettides sisalduvat D-vitamiini (200 RÜ) ja kaltsiumi (500 mg) kogust. Eakad Annustamine on sarnane täiskasvanutega, kuid tuleb arvestada võimalikku ealist neerufunktsiooni langust (vt lõik 4.4) ja teisi samaaegselt kasutatavaid ravimeid (vt lõik 4.5). Maksapuudulikkus Maksapuudulikkuse korral ei ole vaja annust vähendada.


Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Снижает резорбцию (рассасывание) и увеличивает плотность костной ткани, восполняя недостаток кальция. Seetõttu peaks nimetatud ravimite manustamise vahel olema vähemalt 4-tunnine intervall.

Lapsed Lastel kasutatakse Calcigrani kaltsiumi ja D-vitamiini vaeguse näidustusel — 1 närimistablett 1…2 korda ööpäevas. Piima-leelisesündroom võib ilmneda patsientidel, kes manustavad suures hulgas kaltsiumi ja imenduvat leelist. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. При появлении симптомов передозировки следует обязательно обратиться к врачу.Меры предосторожностиТаблетки Кальций-Д3 Никомед содержат аспартам и не должны приниматься при фенилкетонурии.

Похожие записи: